หน้าแรก
      บ.ก. ทักทาย
      กระดานสนทนา
      ชุมชนคนพะเยา
       ลิงค์เพื่อนบ้าน
      ติดต่อเรา
 
ดูทั้งหมด


งานชุมชนกับเอดส์
งานเกษตร
งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

              

การจัดการรณรงค์รถโดยสารสาธารณะช่วงสงกรานต์
ณ สถานีขนส่ง อ.จุน/ สถานีขนส่ง อ.เชียงคำ/ สถานีขนส่ง อ.เมือง

            ในการดำเนินงานครั้งนี้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พะเยา  ได้มีการทำเสนองานผ่านป้ายไวนิลแนะนำ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดตุ้งนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคพระราชบัญญัติองค์การอิสระ เรื่อง รถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและ แจกแผ่นพับแนะนำมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พะเยา, ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน, คู่มือนักเดินทาง, รถโดยสารสาธารณะ, มาตรา 61, สมุดโน้ตมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา  รวมถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องรถโดยสารสาธารณะ เพื่อชิงของรางวัล เสื้อศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค, กระเป๋า,ที่เปิดขวด


อีเมล:
 

  “ขนมไข่ ไม่ใช่เรื่อง ก.ไก่” ดูให้ดี ก่อนคิดจะซื้อ
  อันตราย “หมูยอ ไม่มียี่ห้อ ไร้ฉลาก” ไม่ควรบริโภค


10  วิธีทำร้ายลูกของคุณ

 
บทความ2  ดูทีวีดิจิตอลอย่างไรดี!!(ดีเดย์1 เม.ย.นี้ เริ่มทดลองออกอากาศ)
          สปสช.เตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหา นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว ต่อคณะกรรมการร่วม 3 กองทุน เล็งขีดเส้นชัดเจนต้องเป็นฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต หากไม่ใช่ให้เข้าสิทธิฉุกเฉินแต่ละกองทุน พร้อมออกกฎหมายเพิ่มเติม บังคับ รพ.เอกชนห้ามบอกปัดไม่รับผู้ป่วย
          นพ.สัมฤทธ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ระบุว่า นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวของรัฐบาลนั้นเป็นนโยบายที่ดี แต่ยังพบว่าการปฏิบัติมีปัญหา โดยเฉพาะการถูกเรียกเก็บเงินจากการรักษาพยาบาล ซึ่งไม่เป็นไปตามที่นโยบาย ว่า เรื่องนี้ รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สปสช.ทราบมาโดยตลอด และไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่ผ่านมามีแนวทางแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา มีข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบให้มีความยั่งยืน โดยหลักการสำคัญคือ ปิดช่องว่างที่มีของระบบต่างๆ ไม่ใช่ไปทดแทนระบบปกติที่มีของแต่ละกองทุน
           นพ.สัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า มาตรการสำคัญที่ต้องมี คือ 1.ให้มีกฎหมายรองรับ โดยมี สปสช.เป็นผู้จัดการระบบ 2.จำกัดขอบเขตของนโยบายนี้ไว้ที่ฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต และมีมาตรการสนับสนุนและกำกับอย่างมีประสิทธิผล โดยผู้ป่วยต้องไม่ถูกปฏิเสธการให้บริการ และไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยโดยตรง ทั้งนี้ แต่ละกองทุนยังต้องคงระบบการคุ้มครองและชดเชยบริการฉุกเฉินตามปกติสำหรับกรณีไม่ใช่วิกฤต หรือไม่ได้ขอแจ้งใช้สิทธิขณะรับบริการ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในระบบและไม่เป็นการลิดรอนสิทธิประชาชน 3.ปรับเพิ่มค่าบริการสำหรับกรณีวิกฤตสีแดงให้เหมาะสม โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอัตราใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย.นี้ 4.ให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนต้องไม่ปฏิเสธการขอใช้สิทธิและเรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยตรง
           นพ.สัมฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า 5.มีระบบการแจ้งขอใช้สิทธิและระบบอนุมัติตั้งแต่เริ่มเข้ารับบริการ ซึ่ง สพฉ.จะกำหนดเกณฑ์และระบบการจำแนกระดับฉุกเฉิน และเกณฑ์เมื่อพ้นจากภาวะวิกฤต โดยระบบนี้จะคุ้มครองกรณีเป็นฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ระบบจะออกเลขอนุมัติและโครงการนี้จ่ายให้ตามอัตราใหม่ที่จะตกลงกัน แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินที่ไม่ถึงกับวิกฤต จะส่งต่อข้อมูลไปยังกองทุนที่รับผิดชอบดูแลต่อไป และโรงพยาบาลต้องมีการแจ้งขอใช้สิทธิตั้งแต่เริ่มรับเข้าบริการวันแรก หากไม่ได้แจ้ง ก็ยังคงไปใช้สิทธิในระบบปกติของตนได้ 6.จัดให้มีการบริการสายด่วนให้คำปรึกษา และ 7.มีระบบการจัดการของแต่ละกองทุนเพื่อส่งผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบปกติโดยความสมัครใจเมื่อพ้นภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
          “ทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่จะนำไปหารือในคณะกรรมการร่วม 3 กองทุนปลายเดือนนี้ และนำเสนอต่อ บอร์ด สปสช. ก.ย.นี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอต่อไป คาดว่าการดำเนินการตามข้อเสนอนี้น่าจะลดปัญหาที่มีได้ ในการนี้” รองเลขาธิการ สปสช.กล่าว
 

 
ข่าวสุขภาพและเอดส์

แอปพลิเคชั่นคู่มือเรียนรู้เรื่องเพศที่เข้าใจง่ายสำหรับวัยรุ่น
             ดาวน์โหลดฟรี "ME SEX" แอปพลิเคชั่นคู่มือเรียนรู้เรื่องเพศที่เข้าใจง่ายสำหรับวัยรุ่น ที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องการดู....
การเข้าใจตัวเองและก้าวย่างของชีวิต
มูลนิะิพะเยาได้พัฒนาแกนนำเยาวชนวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2557 หลักสูตรที่ 1  เข้าใจตัวเอง และย่างก้าวชีวิต           เป็นการเริ่มต้นหลักสูตรพัฒนาผู้นำเยาวชน โดยหลักสูตรค....
การพัฒนาและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่บุคลากรภาคีเครือข่าย ในการทำงานแก้ไขปัญหาเยาวชน จังหวัดพะเยา
           เมื่อวันที่  24-25  กุมภาพันธ์  2557  โรงพยาบาลพะเยา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา , องค์กรพีทูเอช , สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ม....
รณรงค์วันวาเลนไทน์ (รักต้องเปิด....)
        กิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ (รักต้องเปิด....)เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการต่อรอง และปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการป้องกันตนเองในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพัน....
ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด
     ตอนที่ 1 : ยาคุมทำให้อ้วน ความเชื่อที่ว่า ยาคุมทำให้อ้วนนั้นไม่จริง เพราะปัจจุบันยาเม็ดคุมกำเนิดถูกพัฒนาให้มีปริมาณฮอร์โมนต่ำ จึงช่วยลดปัญหาการบวมของร่างกาย    ....
เวทีพัฒนาเครือข่ายเยาวชนภาคเหนือ
           มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกัน จัดการปัญหาเอดส์ และการจัดระบบบริการ YPFS ภาคเหนือ 2556  วันที่ 12 - 14  ธันวาคม พ.ศ.2556 &....
ผักที่ไม่ควรกินสด
ผักอะไรบ้างที่เราไม่ควรกินสด
อาหารปลอดภัยสายใยพะเยา
แจ้งจากกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยสายใยรักพะเยา เล็งเห็นว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ผู้บริโภคมีความต้องการในการบริโภคผักปลอดภัยเป็นจำนวนมากจึงเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผักให้แก่ผู้บริโภค ในวันที่30-31ธันวาคม56และ....

สรุปเวทีสาธารณะ “การต่อสู้ของคนใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัว ใครจะมาช่วย??????”
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557  มีการจัดสรุปเวทีสาธารณะ “การต่อสู้ของคนใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัว ใครจะมาช่วย??????”ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลากลาง (ใหม่) ....
การประชุมกลุ่มผู้เสียหาย กรณีรถตกเหว จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
การประชุมกลุ่มผู้เสียหาย กรณีรถตกเหว จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา กลุ่มผู้เสียหายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1.ญาตินายประทิน พรมชัย(....
“ขนมไข่ ไม่ใช่เรื่อง ก.ไก่” ดูให้ดี ก่อนคิดจะซื้อ
“ขนมไข่ ไม่ใช่เรื่อง ก.ไก่”ดูให้ดี ก่อนคิดจะซื้อ เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2556 มีผู้ร้องเรียน ชื่อ นางเสาวลักษณ์ ทินนา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 241 หมู่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเ....
อันตราย “หมูยอ ไม่มียี่ห้อ ไร้ฉลาก” ไม่ควรบริโภค
อันตราย “หมูยอ ไม่มียี่ห้อ ไร้ฉลาก” ไม่ควรบริโภค เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 มีผู้ร้องเรียน ชื่อ นางอ้อย เมืองวงศ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ 8 ตำบลบ้างสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเย....
เตือนภัย “อาหารท้องถิ่น” ถูก “แต่อาจไม่ปลอดภัย”
                เตือนภัย “อาหารท้องถิ่น” ถูก “แต่อาจไม่ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 มีผู้ร้องเรียน ชื่อ นางพยอม  วงศ....


ตั้งกระทู้ใหม่  
รหัส กระทู้ ผู้เข้าชม
00104
เพศสัมพันธ์กับความรัก อะไรสำคัญกว่ากัน
 134 
00103
แฟนขอมีเพศสัมพันธ์เราปฎิเสธอย่างไร
 180 
00102
สอบถามค่ะ
 163 
00086
ชื่นชมท่านประธานมูลนิธิฯ
 1265 
00064
อยากไปมูนิธิอีก
 1275 
00059
เรียกร้องให้รื้อถอนเสาอุปกรณ์และเครื่องส่งสัญญาณคลื่นความถี่โทรศัพท์....
 1543 
00058
ขอยกเลิกการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
 1510 
00054
ต้องการสมัครงานและทำงานกับมูลนิธิ
 1507 
00053
ต้องการสมัครงานและทำงานกับมูลนิธิ
 1477 
00044
การตั้งเสาส่งสัญญาณ ใกล้บ้าน
 10401 
00042
เวลาสำคัญไหมครับ
 2249 
00040
จะไปดูงานที่จังหวัดพะเยา คะ
 3530 
00039
แนะนำเวปไชด์ ด้านสุขภาพ
 2382 
00038
งานคุ้มครองสิทธิ ใครมาเวปไชด์นี้บ้าง
 2437 
00036
ถ้าวันหนึ่งถึงเวลาต้องเลือก จกล้าะเลือกไหม
 2578 
 

 

 
 
 
Copyright 2009 - 2010 @ Phayaocivil.com - All Rights Reserved
 
 Powered by Chiangmai Webdesign