มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะกับคนด้วยโอกาสในส่งคม  เช่น เกษตรกร  ชาวประมง  ผู้หญิง  เด็กและเยาวชน  ผู้ติดเชื้อเอดส์  งานคุ้งครองวิทธิผู้บริโภค   ที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอเรื่องราวประสบการณ์เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ทั้งความเป็นจริงของสังคม  และบทเรียนที่เราค้นพบจากการทำงาน  จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  ทั้งในระดับชุมชนรากหญ้า  ระดับประเทศ  จนถึงระดับโลก  ด้วยความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้  จะช่วยให้มนุษยชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้  แม้จะมีความแตกต่างในวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต  ความคิดและความเชื่อในการอยู่ร่วมกัน

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ระหว่างสภาทนายความ ภาค 5

ประชุมติดตามและวางแผนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ 7 จังหวัด

"กล่องโฟม กินสบาย ตายเร็ว" หลายคนคงเคยชินกับการรับประทานอาหารแบบใส่กล่องโฟมเพราะสะดวก รวดเร็ว กินที่ไหนก็ได้ ประหยัดเวลาทำอาหาร

ข่าวสุขภาพ

ภัยเงียนจากกล่องโฟม "กินสบายตายเร็ว"

ล้างพิษใน 1 วัน..ที่คุณทำเองได้

13 วิธี ในการเพิ่มความสุขให้กับชีวิต

กระดานสนทนา

  • ชื่นชมท่านประธานมูลนิธิฯ
  • ถ้าวันหนึ่งถึงเวลาต้องเลือก จกล้าะเลือกไหม
  • ติดตามทุกข์ ร้อน การละเมิดสิทธิ บนกระดาษข่าวเครือข่ายทางสังคม
  • 5 เรื่องทีไม่ควรทำในช่วงการทำรางาน คืออะไร
  • ทักทายเจ้าหน้าที่
ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม