หน้าแรก
      บทความ
      กระดานสนทนา(เอดส์)
      กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
      สรุปบทเรียน
      สรุปความก้าวหน้า
      รายการไฟล์เสียง
      ติดต่อเรา
ดูทั้งหมด
 
 
“การรับสมัครนักแสดง”
 

รับสมัครนักแสดง เป็นตัวแทน สะท้อนความคิด ทัศนคติ และสำรวจมุมมองของวัยรุ่นยุคนี้

เข้ารับการคัดเลือก   เพื่อเล่นหนังสุดแนว ในหนัง X-Ray โดย 3 ผู้กำกับชื่อดัง  จุดที่สามารถประสานงานในจังหวัดต่าง ๆ 

พะเยา  

 1. โรงพยาบาลแม่ใจ
  - คลินิควัยรุ่น งานเวชปฏิบัติฯ  - งานเอดส์ ยาเสพติด

80 หมู่ 9 พหลโยธิน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ พะเยา 56130  
- (หมอน้อง)นางอุไรวรรณ 054-409614ห้องเบอร์22 ตรวจเลือด
- สายด่วน 080-0015258  TTC
- (หมอเพ็ญ)นางเพ็ญศรี  ปัญจขันธ์ : คลินิกวัยรุ่น โทร 054-409615
- งานยาเสพติด โทร 054-409614
 

 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ

ถ.พหลโยธิน ม.1 ต. แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร054-409614                                 
นางวัจนีย์    ปัญสุวรรณ์                          
 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม่ใจ (สถานีอนามัยแม่ใจ)

เลขที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร054-499230 
นางนภิศ    บัวเขียว
 

 1. สถานีอนามัยป่าแฝก

ต.บ้านป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา                นางทิพกัญญา   ใจกล้า โทร054-499682 

 1. สถานีอนามัยแม่สุก

ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร 054-401147
นางณัฐณิชา อุทธโยธา                      
นายธีรเดช  ยาระนะ
นางสุภาพร เย็นเยือก
 

 1. สถานีอนามัยเจริญราษฎร์

ต.เจริญราษฏร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร054-885525
นางจรัสศรี     พรหมเผ่า                    
นางจุฑาพร   ปัญญาอ้าย

 

 1. สถานีอนามัยบ้านเหล่า

หมู่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร 054-886406         

นางรติกร   ปัญจขันธ์

 

 1. สถานีอนามัยหนองสระ

ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โทร 054-483244

 

 1. สถานีอนามัยป่าตึง

ต.แม่ใจ  อ.แม่ใจ  จ.พะเยา โทร 054-428773
นางราณี   คำบุญยืน                           
นายศักดิ์  พรหมเผ่า

 

 1. โรงพยาบาลพะเยา                                  

-คลินิคทานตะวัน              054-409336
-คลินิคนิรนาม                    054-409318             

ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา                

2.ลำปาง

โรงพยาลแจ้ห่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน       - คลีนิคฟ้าใส                                         

- คลีนิคฝากครรภ์      

 - คลีนิค NAPHA                                  

- งานควบคุมโรค

เลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120  
สายด่วน 085-6148677
(หมอนันท์)คุณนันทริกา   081-3866552
(หมอบุ๋ม) คุณนัยนันท์    089-8599681
(หมออุ) คุณรัชดา       081-1112364  
(หมอปุ๊) คุณกรชนก    080-5011843   
(หมอเหมี่ยว)คุณศิรประภา   085-5228003 
(หมอนิด)คุณนิตยา       083-5800795

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม

ม.1 แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  โทร 089-8599681

 

สถานีอนามัยบ้านสา

ม.4 ต.บ้านสา  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  โทร 086-1970248

 

สถานีอนามัยเมืองมาย

ม. 3 ต.เมืองมาย  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร086-1194527

 

โรงพยาบาลเสริมงาม ห้องเบอร์ 13

119 หมู่ 1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210   โทร 054-286117-8 ต่อ 105
(หมอเอ็ด)นางสาวดวงพร  ปุกปนันท์ โทร089 999 3760
(หมอนาย)นางทิวา  บวรวัฒนะ โทร 085 7162479
(หมอต้อม)นางแสงทอง ไชยเมืองชื่น  โทร 084 177 6981

 

ศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนอำเภอเสริมงาม 58 หมู่ 11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

1) คุณณรงค์ชัย เต็นยะ (อ้วน) 088-40875042) 
2) คุณทินกร ก๋องแก่น (เอ) 080-7917740  3) คุณอธิพันธ์ ยะเปียง (เปี๊ยก) 0861820738

 

รพสต.ปงป่าป๋อ (สถานีอนามัยปงป่าป๋อ)

ม.3 ต.เสริมขวา  อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

สมมาส ยศเกษม (หมอมาส) 081-0246572

 

สถานีอนามัยนาเอี้ยง

ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
นางสุรารักษณ์ เหลี่นสใส (หมอใจ) โทร  089-8728620

 

สถานีอนามัยท่าโป่ง

ม. 5 ต.เสริมซาย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
นางบุศรินทร์ เพ็ชรตา (หมอหนา) 081-0218933

 

โรงพยาบาลลำปาง 

เลขที่ 280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ในเวลาราชการ 054 – 223523 ต่อ 1110
 นอกเวลาราชการ 1669

 

โรงพยาบาลเถิน 

เลขที่ 96/5 หมู่ที่ ม.7 ซอย ถนน ซูปเปอร์ไฮเวย์  อ.เถิน จ.ลำปาง
ในเวลาราชการ 054 – 292585 ต่อ 135
นอกเวลาราชการ 081 – 8843110

 

โรงพยาบาลแม่พริก
คลินิกให้คำปรึกษา

เลขที่ 29 ถนนพหลโยธิน  ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทร
054-299324
ในเวลาราชการและเวลานอกเวลาราชการ  054 – 299324 ต่อ 113/ 121

 

โรงพยาบาลแม่เมาะ
คลินิกฟ้าใส

หมู่ 7 ตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
  ในเวลาราชการ 054 – 266032 ต่อ 112 นอกเวลาราชการ 054 – 266032 ต่อ 232

 

โรงพยาบาลห้างฉัตร

ถนน ลำปาง-ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ในเวลาราชการ 054 – 269506 ต่อ 117  นอกเวลาราชการ kulabtip16@yahoo.com

คลินิกรักสุขภาพ บริการให้คำปรึกษา ดูแลรักษาสุขภาพ   

ที่ตั้ง สสจ.ลำปาง 3 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000             
เบอร์โทรศัพท์  054 227527 - 9 ต่อ 124
  ช่วงเวลาบริการ (คลินิกวัยรุ่น / MSM) ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ศูนย์เพื่อนเอ็มละกอน

  ที่ตั้ง 50 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
พี่เจมส์   083 3227990                      
พี่อาร์ต   084 6090493
บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพสำหรับกลุ่ม MSM ช่วงเวลาบริการ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 20.00 น.

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง

ต.กล้วยแพะ  อ.เมือง จ.ลำปาง โทร 086-6711356

มูลนิธิศุภนิมิต

089-7577575

 

นักวิชาการศึกษา สพท. 3 (อ.แจ้ห่ม เมืองปานและวังเหนือ)

087-1725770

 

 สพท.3   081-3666300

 

โรงเรียนผาช่อวิทยา ต. ผาช่อ อ.แจ้ห่ม

085-6201615

 

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ต. แจ่ห่ม อ.แจ้ห่ม

089-5605450

 

โรงเรียนบ้านแม่ตา ต. แม่ตา อ.แจ้ห่ม

082-3903657

 

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ต. แม่สุก อ.แจ้ห่ม

081-1694771

 

 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต. เมืองมาย อ.แจ้ห่ม

085-6170842

 

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ต.ทุ่งผึ้ง 

085-7060597

 

ตำรวจอำเภอแจ้ห่ม

084-7418306

 

อบต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม

083-1544571

 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ.เสริมงาม

อ.จารุณี เทพทอง 084-1750993
(อาจารย์ตุ๊) อ. อัมวรรณ กนกกังวานโรจน์ 081-6025851

 

โรงเรียนเสริมขวาวิทยา อ.เสริมงาม

อ.บาง 089-9551744

 

โรงเรียนศรีลังกาวิทยา อ.เสริมงาม

อ.ปิยะพงษ์ หมุดปิน (อ.มี่) 087-9916409

 

โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา อ.เสริมงาม

อ.ละอองศรี เรือนทอง 086-1189878

 

คณะทำงานชุมชนตำบลเสริมซ้าย อ.เสริมงาม

คุณศรีไพร เขื่อนแก้ว 089-0492438

คณะทำงานชุมชนตำบลเสริมกลาง อ.เสริมงาม

คุณกานดา สอนพรม 084-8080484

คณะทำงานชุมชนตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม

คุณไฝทอง ลาดปาละ 086-1864715

คณะทำงานชุมชนตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม

58 หมู่ 11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
1) คุณแสงมอญ นาสี (แม่มอญ) 086-1793543
2) คุณอาพิชรา พลศรีดา (แม่ติ๋ว) 089-9519772
3) คุณชนิดา อินต๊ะวงค์ (แม่อิ๊ด) 089-2630794
4) คุณธณฐปกรณ์ ปวงคำ (แดน) 086-1825281

3. ลำพูน

 

โรงพยาบาลบ้านธิ   
 1) ห้องตรวจเบอร์ 5 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
2) คลินิก ARV
3) PCU ศรีดอนชัย
4) PCU บ้านใหม่กาดเหนือ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 
1) ห้องตรวจเบอร์ 5 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โทรศัพท์ 053-501703   ต่อ 204             
 คุณวันเพ็ญ  โอฬาริกชาติ
 คุณ  ฉวีวรรณ  คำเวียงสา
 คุณ  นิยมพร  ถาน้อย
2)คลินิก ARV   โทรศัพท์053-501703
 คุณ ทองเหรียญ  นาคสำราญ
     (พี่แดง พี่บุ๋ม)
3) PCU ศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.บ้านธิ จ.ลำพูนโทร 053-982239โทรศัพท์053-982239
  พิสมัย ไชยประสพ
     (พี่ไหม,พี่น้อง) 089-8541275
4) PCU บ้านใหม่กาดเหนือ ต.บ้านใหม่กาดเหนือ ต.บ้านธิ จ.ลำพูน โทร 089-8541275  คุณฤทัย แสนสี

 

รพ.สต.ห้วยไซ

บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ที่ 04  ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน โทรศัพท์053-984413  ธวัชชัย  ปูวตรี (พี่แปะ)

 

สอ.ห้วยยาบ

บ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ที่ 6 ต. ห้วยยาบ อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน โทรศัพท์053-984409 ลือชัย  ชุ่มสวัสดิ์ (พี่ตุ้ย)

 

โรงพยาบาลลำพูน
1) ศูนย์พึ่งได้ OSCC
2) คลินิกเพื่อนใจ
3) คลินิกยาต้านฯ

177 หมู่ 11 ถนน จามเทวี ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
1) ศูนย์พึ่งได้ โทรศัพท์053-569100 ต่อ  1184จันทร์ฉาย(พี่ฉาย)
2) คลินิกเพื่อนใจ โทรศัพท์053-569100 ต่อ 1168พี่ศรีเพลิน
3) คลินิกยาต้าน โทรศัพท์053-569100   ต่อ  1130พี่น้อง

 

โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรล

109-111 ม.4 ถ.ลำปาง-บ้านธิ ต.บางขวาง อ.เมือง จ.ลำพูน  51000

Tel : 0-5358-1600-5 Fax : 0-5358-1606... โทรศัพท์081-9603466พี่ไหม

บ้านรักษ์ไทย / มูลนิธิรักษ์ไทย 

ข้างทิศเหนือโรงเรียนจักรคำ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ลำพูน โทรศัพท์086-1984646                  

 มานพ  ใจติขะ( พี่เอกซ์พี่หลิว)
โทร 086-1986464  084-4063921

 

คริสตจักรสุทธิธรรมศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  เครือข่ายศาสนา   GF

โทรศัพท์ 081-9430189  อจ.ประชา  ใจมา

 

คลินิกอบอุ่น  รร.เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

โทรศัพท์089-6327523
ว่าที่รต.สำราญ  กันทวี( อ.สำราญ) และแกนนำนักศึกษา

 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาโทรศัพท์086-9218221

อ. บัวผาย  ทาแก้วและแกนนำนักเรียน

 

โรงเรียนห้วยไซ

โทรศัพท์  053-984529  จิรภัทร  ยะจา (ครูเบญ)และแกนนำนักเรียน

 

โรงเรียนป่าตึงห้วยยาบ

โทรศัพท์ 089-5582916 วิมลพร  เทพศักดิ์ (ครู้น้อง) และแกนนำนักเรียน

 

มูลนิธิศุภนิมิต

โทรศัพท์ 085-7054950 ราตรี  วุฒิชัย(ป้าต้อย) แลพแกนนำเยาวชน

 

สภาเด็กและเยาวชน อ.บ้านธิ

โทรศัพท์ 082-1959787  ทวีวัฒน์  วงค์คม (เอก)

 

วัดแม่สารป่าขาม

ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ลำพูน โทรศัพท์081-8844660

 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

โทรศัพท์081-9801505
อาจารย์มุกดา  ธรรมเสนา
และแกนนำเยาวชน(ครูต้อย)

 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ จังหวัดลำพูน

เลขที่ 9 ถนนรถแก้ว ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ลำพูน

โทรศัพท์ 081-3872840ศรีวรรณ  มณีทอง(พี่ศรีวรรณ)

 

มูลนิธิเพื่อนหญิง

  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน โทรศัพท์082-1967108วิสุทธิ์  

 

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเหมืองง่า

อ.เมือง จ.ลำพูน โทรศัพท์053-511492จรรยา  ธัญน้อม(หมอตู่)

 

บ้านพักเด็กและครอบครัว

จ.ลำพูน โทรศัพท์053-510128 ต่อ 1800

 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จ.ลำพูน  โทรศัพท์053-537703นิลวรรณ  (พี่หน่อย)

4. อุตรดิตถ์

 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

38 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร055-414484 ถึง 8 ต่อ 1122 : คุณน้ำเค็ม  คำเพ็ง

 

ศูนย์บริการ ฯ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  

055-444388   : คุณนัยนา  เตโชฬาร 081-5348460

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

อ.อมร  ดวงสอาด 089-6408386

 อ.สุขวรรณ พุ่มจีน 081-7273583

 

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

อ.ณรงค์ สายทวี 081-6744764

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์

อ.ภาวินี  ทานะ 081-9719043

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี

อ.พนารัตน์  ผงแสง 085-0533189

 

กลุ่มกิ่ง ก้าน ใบ

083-6226006

 

5. น่าน

 

โรงพยาบาลน่าน

 อยู่เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

โทร 0-5471-0138 - 9 , 0-5477-1620 -1 ต่อ 3251

สายด่วนรอการปรึกษาเรื่องสุขภาพ 083 - 7630222 กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลน่าน  

กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้พลังหนุ่มสาว จ.น่าน

081-3860788

 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ.น่าน

96/37 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

6. แพร่

 

โรงพยาบาลแพร่                                              

-คณะทำงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนโรงพยาบาลแพร่

144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรสายด่วน. 054-511-884           

-นายแพทย์ธงชัย มีลือการ (คุณหมอธง)081-9603-3457                                 

-นางสาวสุนิสา ปัทมภรณ์พงษ์(พี่หล้า ) 081-386-5661                                   

-นพ. สมิทธ์ ทองประเสริฐ (คุณหมอเอ็ด)จิตแพทย์ รพ.แพร่ 081-800-8086
นาง วราภรณ์ เขียวดี (พี่อ้อม)089-632-3220
นาง กุลธิดา อินตา (พี่แอน) 081-885-3712
น.ส. ศุภวรรณ คำมาก (พี่ป๋อม)  081-111-1480
นาง ชมพิศ เพกาโท    081-960-4234
นาง พิมลรัตน์ องค์การ  086-443-8314
พญ. ปาริชาติ คำลือ (คุณหมอปองหญิง) รพ.แพร่ 054533500ต่อ2003
นส. จุลัยภรณ์ ใจกลาง  089-752-2290
นส. ศิริวรรณ ธัญผล (พี่อ้อม) 089-851-8200
นาย ไชยยันต์ กาวีวน (พี่ไชยยันต์) 089-754-6664
นาย ชาตรี แมตสี่ (พี่ตรี) 088-366-7743
หน่วยให้บริการให้คำปรึกษาองค์กรเอกชน
- กลุ่มเรือนเพาะชำ
- นายเชิดพงษ์   แก้วเอ้ย (พี่ธม)     086-421-78866
- นางสาวสุริยพร   คณะปิ๋ว (พี่ยุ้ย )        081-965-7972

กลุ่มศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนโกศัยนครเพื่อการพัฒนา
 - นายณัฐธัญ  กรุงศรี (พี่ศักดิ์)        086-383-1828
 -นาย ปรัชญา ปัญญาเหมือง (พี่จักร)        089-701-7927

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ PHA จังหวัดแพร่                  

 - นางมีนา   ทองรศ พี่มีนา (แม่มีนา) 089-9541969

 หน่วยให้บริการให้คำปรึกษาองค์กรเอกชน
- กลุ่มเรือนเพาะชำ
- นายเชิดพงษ์   แก้วเอ้ย (พี่ธม)     086-421-78866
- นางสาวสุริยพร   คณะปิ๋ว (พี่ยุ้ย )        081-965-7972

กลุ่มศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนโกศัยนครเพื่อการพัฒนา
 - นายณัฐธัญ  กรุงศรี (พี่ศักดิ์)        086-383-1828
 -นาย ปรัชญา ปัญญาเหมือง (พี่จักร)        089-701-7927


 
วันที่ : 08/06/2011
 
 

อีเมล:
 

 
  Hacked By Pi.hack

 

 
Copyright 2009 - 2010 @ Phayaocivil.com - All Rights Reserved
 
 Powered by Chiangmai Webdesign