เวทีสานพลังสวัสดิการทั้งระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตฅนพะเยา

เวทีพัฒนากลไกความร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา

วันที่ 5 พย 58 จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เรื่อง "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน"

กระดานสนทนา

  • ชื่นชมท่านประธานมูลนิธิฯ
  • ถ้าวันหนึ่งถึงเวลาต้องเลือก จกล้าะเลือกไหม
  • ติดตามทุกข์ ร้อน การละเมิดสิทธิ บนกระดาษข่าวเครือข่ายทางสังคม
  • 5 เรื่องทีไม่ควรทำในช่วงการทำรางาน คืออะไร
  • ทักทายเจ้าหน้าที่
ดูทั้งหมด