“ขนมไข่ ไม่ใช่เรื่อง ก.ไก่” ดูให้ดี ก่อนคิดจะซื้อ

“ขนมไข่ ไม่ใช่เรื่อง ก.ไก่” ดูให้ดี ก่อนคิดจะซื้อ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 มีผู้ร้องเรียน ชื่อ นางเสาวลักษณ์ ทินนา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 241 หมู่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้เข้ามามาร้องเรียนที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา นางเสาวลักษณ์ ทินนา กล่าวว่า ได้ซื้อขนมไข่ในร้านค้าในหมู่บ้าน กลับมาที่บ้านแกะออก เพื่อจะรับประทาน ได้สังเกตเห็นว่ามีจุดๆ สีเขียวและมีกลิ่นเหม็นหื่น จึงนำไปให้ร้าน เพื่อให้ร้านได้รับทราบและเปลี่ยนขนมไข่ใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับให้ร้านนำขนมไข่ในล๊อตนั้นเปลี่ยนออกหมดทุกชิ้น เจ้าของร้านก็ยอมทำให้และได้ขอโทษนางเสาวลักษณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายที่ระบุไว้ใน พรบ. อาหาร พ.ศ.2522 ตามหมวด 4 การควบคุมอาหาร มาตรา 25 (1) เรื่อง อาหารไม่บริสุทธิ์ ได้อธิบายความไว้ใน มาตรา 26 (3) บทกำหนดโทษตามมาตรา 25 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความนิยมในการบริโภคขนมเป็นอาหารว่าง ในปัจจุบันนับวันจะเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นอาหารที่บริโภคง่าย สะดวกในการรับประทาน รวมทั้งการเลือกซื้อ ซึ่งหากไม่รู้จักวิธีการเลือกซื้อให้ถูกต้อง ก็จะเกิดผลเสียในการบริโภคขนมที่ไม่มีคุณภาพ เสียเงินฟรีๆ กับขนมที่ซื้อมาเสียกินไม่ได้ กรณีของนางเสาวลักษณ์ ได้ทำให้เห็นว่าในการเลือกซื้อขนมต้องตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อน หากขนมมีลักษณะผิดแปลกไปไม่ควรจะซื้อมารับประทาน อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสังคมปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ แม้แต่ในเรื่องอาหารการกินที่ต้องมีความสะดวกรวดเร็ว อย่างอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ดังนั้น ควรเลือกบริโภคสิ่งที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ คิดก่อนซื้อ เพื่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคเอง

วิธีการจัดการปัญหาของผู้บริโภค นำไปสู่การแก้ไขปัญหา

นางเสาวลักษณ์ได้นำขนมไข่ไปให้ร้านดู เพื่อให้ร้านได้รับทราบว่าขนมมีลักษณะผิดปกติและให้เปลี่ยนขนมใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับให้ร้านนำขนมไข่ในล๊อตนั้นเปลี่ยนออกหมดทุกชิ้น ร้านก็ยอมปฏิบัติตามที่นางเสาวลักษณ์เรียกร้อง

 

 

   เขียนโดย น.ส. นันทิญา  มะลิทอง

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พะเยา เบอร์ 084-8046444