ที่อยู่สำนักงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนา

91 หมู่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000

โทร.: 0-5445-8757, 0-5444-0270

แฟ็กซ์: 0-5445-8766

Facebook : มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

GOOGLE MAP

GRAPHIC MAP