บริการของมูลนิธิ

 
 

   ราคาการใช้ห้องพัก ห้องประชุม  และอาหาร

  1. ห้องพัก มีทั้งหมด 4 ห้อง  พักได้ 10-12 คน ห้องละ 800 บาท / คืน
    ถ้าพักไม่ถึง 10 คน คิดหัวละ 100 บาท/คน/คืน
  2. ห้องประชุม  ขนาด 40-50 คน  ห้องพัดลม ราคาห้องละ 1200 บาท/วัน ห้องแอร์ราคา 1500 บาท / วัน
  3. อาหาร 2 อย่าง ราคา 70 บาท/หัว/มือ, อาหาร 3 อย่าง ราคา 90 บาท/หัว/มื้อ
    อาหารว่าง  ราคา 30 บาท/คน/มื้อ