กว่า 19 ปีสำหรับการการผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค


กว่า 19 ปีสำหรับการการผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค อยากให้พี่น้องได้เห็นว่า เส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ เกิดอะไรขึ้นบ้าง และวิบากที่เราพบเจอเป็นเช่นไร บนเส้นทางนี้มีใครมั่งที่คอยสนับสนุน และมีใครมั่งที่คัดค้านไม่ให้เกิดองค์กรที่จะดูแลผู้บริโภค

‪#‎องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเดี๋ยวนี้‬!