คิด...ก่อนมีเพศสัมพันธ์

- เยาวชนติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น

- ทุก 4 นาที มีวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี คลอดลูก 1 คน

- มีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ เฉลี่ยวันละ 22 คน

ข้อมูลจาก กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) ประจำประเทศไทย